35 jaar POOK, de geschiedenis

Lopend in het winkelcentrum van Swifterbant, is het even zoeken naar één van de grootste en drukst bezochte winkels. Aan de Zoom, achter de winkels, is nagenoeg de gehele bebouwing van de Kringloopwinkel. Het is ook één van de langst bestaande winkels en hecht verankerd in de Swifterbanter gemeenschap. De inwoners weten de winkel frequent te vinden en ook van elders komen mensen voor iets speciaals of bv. vanwege de zéér betaalbare prijsstelling.
POOK is ooit opgezet vanuit de gezondheidszorg, niet om geld te verdienen, maar om te dienen als sociale werkplaats, in de breedste betekenis van deze woorden.
De winkel is middel om: mensen,die tijdelijk of blijvend buiten het arbeidsproces staan een zinvolle invulling van hun tijd te geven, zonder stress of prestatiedwang; mensen, die financieel aan/onder de armoedegrens zitten, toch goederen te kunnen laten kopen; medewerkers een kader te bieden waarbinnen onderlinge relaties worden gelegd en onderhouden; mensen milieu-bewuster met spullen te laten omgaan om zó hun steentje bij te dragen aan een gezondere leefwereld.

Lopend in het winkelcentrum van Swifterbant, is het even zoeken naar één van de grootste en drukst bezochte winkels.
Th. van Dam

Tweemaal de “Gezonde Flevostedenprijs”
Na enkele jaren pionieren in, inderdaad, twee pioniersbarakken, bleek al dat POOK mogelijk een “blijvertje” zou zijn. Het project werd aangediend om in aanmerking te komen voor de “Gezonde Flevostedenprijs”, een jaarlijkse wisselprijs van de provincie voor particuliere initiatieven op het gebied van gezondheid en welzijn. In 1991 kreeg POOK de eerste prijs uit 22 ingediende projecten. Na tien jaar werden over de gehele periode alle projecten geëvalueerd: Pook kreeg opnieuw de wisseltrofee en mocht de Kiekendief behouden. Het gehele juryrapport is het vermelden waard, doch enkele passage’s moeten hier vermeld worden:
De prijs is aan P.O.O.K toegekend omdat:

  • dit initiatief een prachtig voorbeeld is van een intersectoraal gezondheidsprogramma,waarin doelstellingen van milieu-beheer, medische begeleiding, recreatie, woonplaatspromotie, arbeidsvoorziening en persoonlijke ontplooiing samengaan.
  • deze vereniging in staat is samenwerking binnen en buiten de vereniging constructief gestalte te geven,ondanks de beperkte financiële en materiële middelen.
  • dit initiatief een bereik en aansluiting op behoeften heeft, dat wezenlijk iets toevoegt aan de bestaande zorg voor gezondheid en welzijn.
  • uit dit initiatief meer dan duidelijk wordt,dat bevorderen van gezondheid meer dan een zaak van voorzieningen in de gezondheidszorg is; sterker nog,dat juist stimulansen vanuit de zorg-en hulpverlening op hele andere terreinen zinvol en effectief kunnen bijdragen aan het verbeteren van de gezondheid van mensen.
  • deze vorm van particulier initiatief een gat in de hulpverlening opvult,tegelijkertijd vernieuwend werkt en als voorbeeld overdraagbaar is naar andere plaatsen.
  • dit initiatief een bijzonder laagdrempelige toegang biedt aan groepen in onze samenleving,die met betrekking tot gezondheid meer risico lopen.
  • de groepsondersteuning in dit initiatief een belangrijke bijdrage levert aan de persoonlijke ontwikkeling van de leden. Samen bezig zijn met het milieu betekent een enorme stimulans voor de verbetering van de gezondheid en de sociale positie van de deelnemers.

Wellicht wat hoogdravend beschreven,maar het geeft duidelijk datgene weer, wat de inititiefnemers voor ogen hadden. Mede gesteund door de publiciteit rond deze prijs is de verdere ontwikkeling van POOK snel gegaan. Permanente bouw en opening huidige winkel:1994. Daarna achtereenvolgens aankoop tuincentrum Dekker 2004. Verkoop hiervan aan Weevers Landbouwmechanisatie en koop van de gebouwen achter het winkelcentrum,inclusief oude brandweergarage.2007/2008.

Kringloopwinkel POOK bestaat dóór mensen, vóór mensen. Dagelijks worden hier “werken van barmhartigheid” bedreven

Th. Van Dam

Winkelen bij POOK

Bij POOK vind je een breed assortiment van mooie tweedehands spullen voor een zeer betaalbare prijs. Kom je langs in Swifterbant?

De Winkel

Werken bij POOK

Het uitgangspunt van POOK is werken met vrijwilligers. Dat kan met behoud van een eventuele uitkering.

Vrijwilligers